Kurser for ledige

Kurser for ledige bygger på, at den ledige får skabt sig en solid værkstøjskasse til brug i jobsøgningen, der sætter vedkommende i stand til at søge job ud fra arbejdspladsens kriterier samt egne kompetencer. Samtidig arbejdes der med måden at tænke på, så fokus rettes mod det at søge job, hvad den ledige ønsker sig og kan byde ind med - og ikke først og fremmest på, hvad der tidligere har været arbejdet med.

Kursisten skal tilegne sig forståelse for de bagvedliggende faktorer for, hvorledes en arbejdsplads vælger kandidater ud til samtaler/job og blive bevidst om at tage eget ansvar i jobsøgningsprocessen.

Indhold af kursus kan tilpasses i samarbejde med jobcentret.