4 og 5-ugers kursus

Kursus består af 4 eller 5 kursusdage med 1 kursusdag om ugen gennem 4 eller 5 uger samt hjemmeopgaver mellem kursusdagene. Den ekstra dag på 5 ugers kurset anvendes til praktisk øvelse i at gå til jobsamtale. På 5 ugers kurset udarbejdes materiale og hjemmeopgave med henblik på det praktiske øvelse på den 5. dag.

Kursus begynder med en grundlæggende forståelse for det at søge job i dag, og hvilke værktøjer der kan bringes i anvendelse hvornår i forløbet og fortsætter med emner som:

 • at skabe sig en god målsætning for sit nye job
 • at få styr på sine kompetencer
 • at gøre brug af og udvikle sit netværk
 • at bevare motivationen som arbejdssøgende
 • at skabe sig en sund og systematisk arbejdshverdag med jobsøgning
 • hvorledes man kommunikerer, så man bliver hørt og læst
 • hvem tillader jeg styrer min tilværelse
 • praktiske arbejder i at læse jobopslag og søge med baggrund i dette
 • at skabe sig et solidt CV, arbejde med differencierede CV'er og gøre brug af de sociale medier
 • hvad gør man, hvis der er 'huller' i CV'et, eller man har mange korte ansættelser
 • hvordan man håndterer det at søge uopfordret
 • hvorledes og hvornår man kontakter en virksomhed/arbejdsplads
 • hvordan man forbereder et brancheskift
 • at skabe god forberedelse for jobsamtale
 • og hvis du er senior, at alder betyder mindre for din mulighed for at komme i arbejde, end du måske tror
 • at træne i at kontakte en arbejdsplads på 5. dagen
 • at træne i at gennemføre en jobsamtale på 5. dagen

Det er ikke et kursus, hvor der skrives en mængde egne jobansøgninger i forløbet, men egne jobansøgninger kan glimrende indgå i forløb.

Der arbejdes med tavleundervisning, dialogundervisning, egne opgaver, gruppearbejder, praktisk træning samt hjemmeopgaver fra kursusdag til kursusdag. Der vil typisk være mulighed for personlige samtaler med den enkelte kursist i afslutning af kursusdagen.

Kursisterne får udleveret adskillige eksempler på måder at skrive ansøgninger og CV som inspiration til eget brug.

Hver kursist får udleveret egen arbejdsmappe, der udleveres på første kursusdag. Materiale til arbejdsmappe udleveres løbende.