At arbejde med uopfordrede ansøgninger

Den uopfordrede ansøgning kan meget nemt være vejen til dit gode job.

Virksomhederne modtager gerne uopfordrede ansøgninger, da det giver dem nogle klare fordele:

 • Det er en billig måde at få en ny medarbejder.
 • Det er en enkel måde at få en ny medarbejder
 • Det er en hurtig måde at få en ny medarbejder
 • Det er nemt af foretage et ’forhåndstjek’ på kandidaten

Vi skal altid huske på, at virksomhedens nutid og fremtid afhænger af, at den hele tiden råder over de rette medarbejdere.

Din mulighed for at få job er væsentlig større med en uopfordret ansøgning, da kun ca. 25% af alle ledige job annonceres. Vær opmærksom på om der er vækstbrancher i dit område. Vækstbrancher mangler næsten altid kvalificerede medarbejdere.

Ved en uopfordret ansøgning er der færre ansøgere til jobbet, og ansættelsesforløbet vil ofte være enkelt med god mulighed for at være med til at præge jobbet.

 

At arbejde med uopfordrede ansøgninger

Forbered dig grundigt og læg en strategi.

Hvilke typer jobs vil du søge, og hvilken type arbejdsplads vil du arbejde på. Tjek din målsætning så du ved, hvad der er vigtigt for dig.

Hvilke virksomheder inden for din geografiske ’rækkevidde’ efterspørger dine kompetencer? Her er virksomhedskonsulenterne på jobcentret et godt hjælpeværktøj. Skab en oversigt over dine muligheder.

Følg med i aviserne og gerne lokalaviser, hvor mindre virksomheder med vækst ofte bliver omtalt. Husk at 70-80% af danske jobs findes i mindre og mellemstore virksomheder. Mindre virksomheder står tit med udfordringer, men har ikke tid eller kompetencer til at finde den rette medarbejder før i ’sidste øjeblik’.

Når du har fundet en virksomhed, der stemmer overens med dine ønsker og hvad du kan byde ind med, så tjek den pågældende virksomhed ud f.eks. via deres hjemmeside og andre tilgængelige medier

 • Hvad beskæftiger den sig med
 • Dens værdier
 • Dens målsætning
 • Har den filialer
 • Hvor mange medarbejdere har de ansat
 • Hvem er deres konkurrenter
 • Osv.

Vej dine kompetencer op mod virksomheden – hvad kan du byde ind med, og hvad vil virksomheden få ud af at ansætte dig. Kan du skabe en ambassadør i virksomheden?

Kontakt gerne virksomheden forud for at sende ansøgning og undersøg, om der overhovedet er jobmuligheder. Hvis ikke bruger du ikke tid til at skrive ansøgning forgæves.

Gode spørgsmål er også

 • Hvilke stillingstyper har I i afdelingen?
 • Hvilke typer jobs forventer I at skulle have besat inden for de nærmeste 4 uger
 • Er der specielle faglige og personlige kompetencer I efterspørger?
 • Er der specielle krav I stiller til en ansøger?
 • Hvem skal jeg sende en ansøgning til?

Sørg for at have forberedt din henvendelse, den du skal tale med er oftest en travl person

 

Når du skriver din uopfordrede ansøgning

Vælg en fremgangsmåde du er fortrolig med og skriv en ansøgning, hvor du fortæller, hvad du kan tilbyde arbejdspladsen med baggrund i dens behov.

 • Skriv til beslutningstageren/kontaktpersonen du har talt med
 • Henvend dig tilpas specifikt og tilpas bredt
  • Husk de 7 sekunder – præcis overskrift
  • Gerne med reference til den telefoniske kontakt – husk at nævne referencepersonen i ansøgningen
 • Fortæl om din motivation til at henvende dig til denne bestemte arbejdsplads
  • Ikke bare at det kunne være dejligt at arbejde på arbejdspladsen
  • Vær målrettet i, hvad du vil arbejde med, måske i en bestemt afdeling, og hvad du kan udrette der
  • Hvis muligt giv eksempler på hvilke af deres processer eller forretningsområder, du kan være med til at udvikle
  • En målrettet ansøgning vil ofte være mere detaljeret og signalerer, at du er velforberedt
 • Husk at følge op på din henvendelse

Lad virksomheden opleve dig som et menneske, der kan tilføre virksomheden løsninger på udfordringer og bidrage med nye idéer og sørg for, at du ikke fremstår som en lønomkostning, virksomheden selv skal gætte sig frem til, hvad kan bruges til.

Husk kontaktinformationer så det er enkelt at få ’fat i dig’. Og skriv i din ansøgning at du følger op på ansøgningen - f.eks. om 2 uger.

 • Dels for at markere at du mener din ansøgning alvorligt og sikre, at din ansøgning er modtaget af rette person og læst
 • Dels for at søge yderligere information omkring virksomheden. Hvis der ikke er jobs her og nu, hvordan ser den nærmeste fremtid så ud. Vær konkret i din henvendelse.