Lidt om det at være ledig

At være ledig og jobsøgende er et krævende fuldtidsarbejde, der lægger beslag på din fulde opmærksomhed.

Sørg derfor at have styr på områder som

 • Økonomi

Få gennemgået dit/jeres budget og tjek om din bankforbindelse følger dig eller ’spænder ben’. Er dit pengeinstitut konstruktiv og giver dig tryghed?

 • Parforhold

Tal din situation og følelser igennem med din partner hvis behov. Tag evt. din partner med til møde på jobcentret, så vedkommende får dannet sig et indtryk af, hvilke behov du har for støtte på hjemmefronten.

 • Anseelse

For mange kan det være en stor udfordring at skulle fortælle andre mennesker, at man er blevet ledig. ”Hvad tænker de ikke om mig … ???” Men for det første anvender alle mennesker mere tid på at tænke på sig selv, herunder hvad andre tænker om dem, end de anvender til at tænke på ’dig’.

Dernæst hvordan skulle de kunne hjælpe dig til et nyt job, hvis du ikke fortæller dem, at du søger nyt job … du kan altid lade dem spørge, om du er blevet ledig.

 • Andet …

Tænk igennem om der er andre områder, der skal på plads for at give dig ro og overblik til at arbejde med jobsøgning.

Det er vigtigt, at du har frigjort dine ressourcer til at arbejde med din jobsøgning. Planlæg din hverdag så du hele tiden har oversigt over, hvilke opgaver der skal løses. Gør brug af et uge- og/eller dagsskema så du får struktur på din arbejdsdag.

Tilrettelæg ugen så alle dine aktiviteter vedr. jobsøgning har deres bestemte tider:

 • Hvor mange ansøgninger vil jeg skrive/hvornår vil jeg skrive dem
 • Hvor mange virksomheder/institutioner/arbejdspladser vil jeg kontakte/hvornår vil jeg kontakte dem
 • Hvem fra mit netværk vil jeg kontakte/hvornår vil jeg kontakte dem
 • Hvilke møder er aftalt hvornår
 • Ugerne behøves ikke være identiske
 • Og husk at gøre plads til dine fritidsinteresser og til dig selv

Ved afslutning af en arbejdsdag, så forbered den næste så du har en tydelig arbejdsplan at stå op til.

Som nævnt er det etkrævende fultidsarbejde at være ledig og jobsøgende er et krævende fuldtidsarbejde. Derfor er det vigtigt at kunne bevare sin motivation. Og den kommer og vedligeholdes ofte gennem:

 • at være målrettet
 • at arbejde med det du ’holder af’
 • at prioritere
 • at anvende tiden med omtanke, så man når de mål, man har sat sig og kan ’hakke’ en arbejdsopgave af

Samtidig er den systematiske måde at tilrettelægge og gennemføre sin arbejdsdag på - ved at have oversigt over opgaver og nå de planlagte mål - et effektivt middel mod stress.

Skab gerne et arbejdsfællesskab med andre så du ikke altid sidder alene med dine arbejdsopgaver. Der kan være god sparring at hente, og det er mental sundt at komme ud blandt andre mennesker. Opbyg et sundt miljø med andre ledige, så I skaber en gensidig forventning og giver gensidig feedback og inspiration.