Anvend tiden med omtanke

Din tid er kostbar og skal anvendes konstruktivt.

Jobsøgning er et fuldtidsarbejde og skal planlægges lige så detaljeret og omhyggeligt som ethvert andet arbejde. Og da du er din egen chef, er det også dit ansvar, at dagen bliver planlagt og anvendt fornuftigt. Skab dig en tidsplan både for dagen og for ugen.

Samtidig med at du får styr på. hvorledes du anvender din tid, så giver det en god motivation at vide, hvad du står op til og skal beskæftige mig med ’i dag’. Og når en arbejdsopgave er gennemført og afsluttet, er det god følelse at ’hakke opgaven af’ – dvs. du har nået et delmål – og denne enkle handling er i høj grad med til at bevare og styrke motivationen.

 • En tidsplan giver dig oversigt over alle dine faste gøremål
 • Du glemmer ikke noget
 • En tidsplan modvirker stress
 • Sørg for plads til fritidsinteresser og tid til dig selv
 • Vær opmærksom på at overholde din tidsplan!

 

Den enkelte arbejdsdag

 • Skab en arbejdsdag og sæt struktur på den (hvilke opgaver skal løses hvornår, og hvor lang tid vil jeg sætte af til den enkelte opgave)
 • Forbered den efterfølgende dag aftenen forinden, så du har en tydelig arbejdsplan at stå op til.

 

Arbejdsugen

 • Tilrettelæg din arbejdsuge så alle dine aktiviteter vedr. jobsøgning har deres bestemte tider:
  • Hvilke dage vil jeg arbejde med ansøgninger og i hvor lang tid
   • Hvor mange ansøgninger vil jeg skrive
  • Hvilke dage vil jeg arbejde med at kontakte arbejdspladser og i hvor lang tid
   • Hvor mange virksomheder/institutioner/arbejdspladser vil jeg kontakte
  • Hvem fra mit netværk vil jeg kontakte og hvornår
  • Hvilke møder er aftalt med hvem og hvornår
  • Andre tiltag i løbet af ugen
 • Ugerne behøves ikke være identiske