At arbejde med jobopslag

Nogle principper omkring at skrive ansøgning ud fra et jobopslag:

At gøre sig selv synlig over for arbejdspladsen kræver en godt gennemarbejdet ansøgning.

Når du skriver så tag udgangspunkt i den måde, arbejdspladsen tænker og kommunikerer på. Skriv ‘til arbejdspladsen’ og mindre ‘fra dig selv’. Gå på nettet og søg information om arbejdspladsen, dem du forventer skal læse din ansøgning, arbejdspladsens værdisæt, måden den kommunikerer udad til osv.

Arbejdspladsen skal kunne se dig som medarbejder i jobbet gennem din ansøgning

Læs jobopslaget grundigt igennem og noter dig:

  • hvilke arbejdsopgaver du skal løse
  • hvilke kvalifikationer/kompetencer de efterspørger
  • hvad de efterspørger af erfaringer
  • hvem forventer du læser din ansøgning, og hvad forventer du, de leder de efter i ansøgningen
  • evt. andet der skaber den ønskede medarbejderprofil

Demonstrer at du har sat dig grundigt ind i indholdet af jobopslaget og forstået, hvad de skriver.

Referer til jobopslaget i din ansøgning og overhold ‘spillereglerne’ i opslaget.

Svar på de kompetencer/kvalifikationer/erfaringer de efterspørger – der hvor du kan byde ind

  • Undgå de bløde formuleringer f.eks. som ”at du vil gøre dit bedste for at leve op til virksomhedens forventninger”. Enten leverer du varen, eller også gør du det ikke

Anvend gerne en opstilling der ‘spejler’ opslaget

  • Har virksomheden let ved at læse sit opslag, har de nok også let ved at læse din tilsvarende ansøgning

Anvend gerne sprogbrug fra opslaget, men aldrig direkte afskrift og find nogle andre ord, hvis du vælger at referere direkte fra opslaget.

Sørg for at din opsætning af din ansøgning ikke slører dit budskab, eller at du bliver opfattet som en ansøger, der prøver at gøre sig interessant, fordi du har for lidt ’med i bagagen’