Evauering af din personlige profil

Du kan forvente at blive systematisk vurderet af arbejdspladsen ved en jobsamtale.

Det betyder, at det kan være en god forberedelse at vurdere dig selv inden jobsamtalen.

Nedennævnte oversigt er delt op i 2 sektioner.

 • Den første med 7 punkter, der går på din person og din fremtræden
 • Den anden med 24 punkter, der går på dine forskellige karaktertræk, holdninger og faglighed

 

Begynder vi med de 7 punkter, så tjek hvert enkelt i forhold til din kommende jobsamtale.

 1. Førstehåndsindtryk. Hvad kan du som kandidat gøre for at dem, du skal tale med, oplever dig som en af deres.
 2. Personlig fremtræden. Hvad skal du styrke for at have en accepteret fremtræden. F.eks. rank ryg, fast håndtryk, øjenkontakt, sidde ’pænt’ på stolen … samt fokus på de 3 følgende punkter …
 3. Hygiejne. Tjek at dit hår sidder ordentligt, dine negle er rene, skoene er pudsede, tænderne børstet osv.
 4. Påklædning. Tjek at din påklædning stemmer overens med, hvad du tænker er den daglige påklædning på arbejdspladsen. Har du mulighed for at ligne de andre …
 5. Stemme. Træn din stemmeføring gennem at arbejde med f.eks. de klassiske spørgsmål og øv dig i at kunne svare roligt på dem.
 6. Mundtlig kommunikation. Lyt til hvad der kommer ud af din mund. Hvilke ord anvender du, hvilket type sprog gør du brug af osv. Tjek at du ikke har nogle uoverlagte vendinger, der ikke passer ind i en professionel kommunikation.
 7. Skriftlig kommunikation. Tjek altid din ansøgning og dit CV igennem for opsætning, skrive- og stavefejl, således at den side er i orden. Forvent at dem, du skal tale med, har kopi af din ansøgning og CV.

 

Fortsætter vi med de 24 punkter, der går på forskellige karaktertræk, holdninger og faglighed så tjek hvert enkelt punkt igennem og vælg de punkter ud, du mener er vigtige for din kommende jobsamtale og vurder dig selv ærligt.

Hvor står du stærkt, og hvor du kunne have brug for at stramme op.

 1. Genert  < = >  Frimodig
 2. Nervøs (stresset)  < = >  Rolig
 3. Virker spændt og usikker  < = >  Rolig og sikker
 4. Uselvstændig  < =  >  Selvstændig
 5. Uden gnist  < = >  Motiveret
 6. Passiv  < = >  Aktiv
 7. Fåmælt  < = >  Snakkesalig
 8. Usikker  < = >  Sikker
 9. Usaglig  < = >  Saglig
 10. Tillukket  < = >  Åben
 11. Selvudslettende  < = >  Dominerende
 12. Fastlåst  < = >  Fleksibel
 13. Tør (uden humor)  < = >  Humoristisk
 14. Kedelig < = >  Inspirerende
 15. Afbryder  < = >  God lytter
 16. Fysisk svag  < = >  Fysisk stærk
 17. Ikke ledertype  < = > Ledertype
 18. Alder ikke hensigtsmæssig  < = >  Alder hensigtsmæssig
 19. Bopæl - vil ikke flytte  < = >  Bopæl - vil gerne flytte
 20. Uddannelse ikke tilstrækkelig  < = >  Uddannelse tilstrækkelig
 21. Intet branchekendskab  < = >  Branchekendskab
 22. Intet produktkendskab  < = >  Produktkendskab
 23. Kan ikke løse opgaverne  < = >  Kan løse opgaverne

 

Forvent at de enkelte punkter bliver vægtet f.eks. fra 1 - 5, hvor 1 er mest til venstre (1. Genert) og 5 er mest til højre (1. Frimodig). Og så vurderer man, hvor man oplever, du ligger; kan være et 3-tal, hvor du bliver vurderet som en, der ligger midt imellem de to udsagn.

Tjek igennem og vær ærlig overfor dig selv, så du har forberedt dig grundigt.