Få styr på din fortid - at skrive CV

Det vigtigste dokument, du har i din jobsøgning, er dit CV. Dit Curriculum Vitae eller på godt dansk => din levnedsbeskrivelse

Dit CV er din salgsbrochure, der beskriver:

 • Dig som menneske
  • Dine værdier
  • Dine interesser
  • Dine mål
 • Hvad du kan byde ind med
 • Hvilke kvalifikationer du har
 • Hvilke erfaringer du har
 • Hvor du har arbejdet
 • Hvad du har arbejdet med
 • Hvad du har ‘leveret’

Din CV er din dokumentation på, at du kan ‘levere varen’. Du har den baggrund, der skal til for kunne bestride jobbet, eller baggrund for at kunne lære at bestride jobbet.

 

Dit CV skal indeholde en beskrivelse af

Dine faglige kvalifikationer, kompetencer og erfaring, dvs.:

 • Din skoleuddannelse
 • Din faglige uddannelse
 • Hvilke kurser og workshops du har deltaget i
 • Hvilke tidligere job du har haft – gerne med referencer

Dig som menneske, hvilke egenskaber du besidder, dit livssyn og dine interesser

 • Dine personlige oplysninger
  • Navn, adresse osv.
 • Lidt om dine hobbies og interesser
 • Hvilke bløde værdier, du er i besiddelse af
 • Er du engageret i socialt arbejde
 • Har du bestyrelsesposter eller andre betroede poster

Husk altid kun at skrive, hvor du har noget at skrive! Hvad du ikke kan eller egenskaber, du ikke besidder må ikke findes i dit CV.  

 

Hvad skal fremhæves

Beskriv gerne lidt uddybende om de seneste jobs, du har haft

Brug lidt plads på at beskrive:

 • Arbejdsopgaver
 • Ansvarsområde
 • Hvorledes du løste arbejdsopgaverne
 • Resultatet af din indsats

Er det et tilpasset CV så brug gerne lidt plads til at gå i detaljer

 • Sørg for at dine kompetencer stemmer overens med arbejdspladsens ønsker

 

Praktisk arbejdsform

Skab et ’kladde-CV’ – dit arbejdsredskab

 • Her skriver du alt ind, du mener er relevant
 • Sæt ord på de enkelte jobs
 • Beskriv de enkelte arbejdsopgaver
 • Sæt stikord ind

Brug din kladde til at skrive det generelle CV

 • Fremhæv relevante kompetencer i forhold til din målsætning og din jobønsker
 • Dæmp det irrelevante

Brug dit generelle CV til at skrive det tilpassede CV

 • Tjek dit ’kladde-CV’ for yderligere info, der er relevant

 

Hvem skriver du til - hav gerne flere udgaver af dit CV …

Det generelle CV                                                    

 • Jobnet / LinkedIn / …                                                     
 • Her har vi det hele med                                                                                 
 • God oversigt                                      
 • Skabe et billede af dig                      
 • Let læseligt
 • Modtageren kender dig ikke

 

Det tilpassede CV

 • Specifik ansøgning
 • Her sætter vi fokus på de kompetencer og erfaringer, der modsvarer det søgte job
 • Gerne små historier, der underbygger kompetencer
 • Det, du skriver her, skal kunne findes i det generelle CV