Gør brug af dit netværk

Få en solid oversigt over dit netværk og gør brug af det.

 • Hvem kender du i dag, der kan hjælpe dig videre

Skriv ned hvem du kender. Alle du kan komme i tanke om. Skab en oversigt over dit netværk, så du ved:

 • Hvem du kender
 • Hvor du kender dem fra
 • Hvad du forventer, de kan bidrage med
  • Hvor arbejder de
  • Hvem kender de
  • Hvem kan de hjælpe dig til at lære at kende
 • Deres mobilnummer / mailadresse
 • Hvad der evt. er aftalt, der skal ske

 

Mulige kontakter kunne være

 • Familie / venner / bekendte
 • Skole- / studie- / soldaterkammerater
 • Tidligere kolleger
 • Klubmedlemmer og andre fra min fritid
 • Sociale medier
 • Det offentlige

 

Overvej hvem du mener, det kunne være nyttigt at kende for at komme i betragtning som medarbejder på en arbejdsplads.

Tænk igennem hvilke muligheder der er for at skabe dig en ambassadør på arbejdspladsen. En der kan tale din sag. En der kan bidrage til at gøre arbejdspladsen interesseret i dig som medarbejder.

Hvem på den pågældende arbejdsplads forventer du kunne hjælpe dig til et job på det pågældende sted. Det kunne være:

 • Venner / bekendte der arbejder på arbejdspladsen
 • Nogle du kender, der kender nogen på arbejdspladsen
 • En arbejdsleder i den afdeling, du kunne tænke dig arbejde i

Få skrevet ned hvem du kunne tænke dig at gøre brug af, når du vil kontakte en arbejdsplads enter via ansøgning/telefon/personlig henvendelse. Hvem er den rette person at kende, eller hvem der kan bringe dig i forbindelse med vedkommende person.