Foredrag

Foredrag kan være fra en halv til 1½ time, hvor vi taler om emner som:

  • Det at håndtere at være ledig
  • Få styr på mine jobønsker og kompetencer - hvad vil jeg - hvad kan jeg
  • Tage ejerskab over sin tilværelse
  • Skabe og bevare motivation
  • Vigtigheden af at udbygge og vedligeholdelse sin uddannelse
  • At turde gå nye veje i arbejdslivet
  • Hvad betyder det når arbejdspladsen efterspørger emner som fleksibilitet, teamwork, robusthed, selvledelse og forretningsforståelse
     

Eller en kombination, hvor foredraget kan være som et 'kick-off' for ledige, der kort forinden har mistet deres arbejde. I forlængelse af "kick-off" kan der afholdes workshop/undervisning, hvor de ledige arbejder med udvalgte emner, der har betydning for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og resultatet af dette danner grundlag for efterfølgende samtaler på jobcentret.