Kronologisk eller kompetence CV

Et CV kan grundlæggende opdeles i to måder at skrive på

 • Det kronologiske CV hvor du beskriver, hvordan dit livsforløb har været på arbejdsmarkedet i ‘omvendt kronologisk orden’, dvs. det seneste står først
 • Kompetence CV’et hvor du fremhæver, hvad du kan byde ind med i forhold til det, virksomheden efterspørger

Begge typer CV indeholder både kompetencer og kronologisk orden … forskellen ligger i, hvorledes du vælger at præsentere dig

Hvornår skal jeg anvende hvad …

 • Det kronologiske CV er nemt at overskue for modtageren og fungerer godt for dig, der har mange års erfaring på arbejdsmarkedet, og hvor der er en sammenhængende rød tråd i dine ansættelser, og hvor du har haft længere ansættelser indenfor den type arbejde, du søger.
 • Et kompetence CV er særlig godt til at fremhæve dine erfaringer på en overskuelig måde. I kompetence CV’et kan du vælge kun at indsætte relevante stillinger og erfaringer frem for at sætte fokus på, hvor du har været ansat og hvor længe. Kompetence CV’et kan være det bedste for dig, hvis du ønsker at skifte branche, ikke har særlig meget relevant erfaring eller har haft mange projektansættelser/korte ansættelser.

 

Det kronologiske CV

 • Det kronologiske CV er det mest anvendte CV, og det mest kendte blandt arbejdsgivere.
 • Det kronologiske CV bliver ofte foretrukket, da det giver et enkelt og overskueligt overblik til arbejdsgiveren, der hurtigt kan skimme dine erfaringer. CV’et er nemt at læse, da strukturen er velkendt.
 • I det kronologiske CV redegør du for din uddannelse, job og erfaringer i omvendt kronologisk rækkefølge. Det kronologisk CV fungerer godt for dig, der har solid relevant erfaring at skrive ind i CV´et og ikke har mange huller.
 • Ulempen ved det kronologiske CV er, at det kan være svært at finde de relevante kompetencer, da de står under hvert erfaringspunkt. Samtidig kan CV’et hurtigt se tomt ud, hvis der ikke er megen erfaring etc. at trække på, og der kan let komme fokus på evt. huller, når datoerne står kronologisk.

Hvorledes skrives det kronologiske CV

 • En god måde er at begynde med at skrive sine personlige data.
 • Skriv derefter lidt om dig selv og hvorfor du passer ind i jobbet du søger. Evt. anvend nogle af de samme nøgleord, som virksomheden har skrevet i deres opslag. Ved uopfordret ansøgning kan du anvende nogle af virksomhedens værdier.

 

 • Som det næste vælger du din erhvervserfaring eller uddannelse – hvad der er mest relevant, og sætter det i omvendt kronologisk rækkefølge. Skriv ansættelsesperioden eller uddannelsesperioden i årstal, navn på arbejdsplads/skole og din stillingsbetegnelse.
 • Under hver aktivitet beskriver du kort de mest væsentlige opgaver, resultater og erfaringer. Det gør dine kompetencer tydelige for arbejdspladsen.
 • Hvis du har mange små ansættelser bag dig, der ligger tilbage i tiden, kan du overveje at slå dem sammen under én overskrift.

 

Kompetence CV’et

 • Et kompetence CV - også kaldet et funktionsopdelt CV, da der udvælges kompetencer, der skal sættes fokus på. Et kompetence CV er glimrende til personer, der har store huller i deres CV, gerne vil skifte branche eller f.eks. har haft mange korte ansættelser.
 • En god måde at gøre arbejdsgiveren opmærksom på ens kompetencer og hvorfor man er kandidat til stillingen, selvom ens baggrund måske er anderledes.
 • En ulempe ved kompetence CV'et kan være, at arbejdsgiveren ikke kender denne type CV særlig godt, og derfor kun ser på den opstillede erfaring. Samtidig kan det være svært for arbejdsgiveren præcis at se, hvor god du er til de kompetencer, du opstiller.
 • Fordelen er, at du opstiller dine kompetencer samlet, og derfor skal arbejdsgiveren ikke lede efter dine kompetencer gennem flere ansættelser.

Hvordan skriver man et kompetence CV

 • Begynd dit kompetence CV med dine personlige data.
 • Skriv derefter lidt om hvorfor du er interesseret i jobbet, og hvorfor du er kandidat til jobbet med dine kompetencer. Skab en  rød tråd i dine erfaringer, og beskriv hvorfor du er motiveret og interessant for stillingen, hvis du f. eks. ønsker at skifte retning fra der, hvor du er nu.
 • Beskriv herefter alle de kompetencer, du mener er relevante for jobbet, du søger. Gå gerne i dybden på 3-5 kompetenceområder, du mener er de vigtigste for jobbet. Under hver kompetence, beskriver du hvilken erfaring du har på området. Husk at fatte dig i korthed.
 • Evt. kan du supplere kompetencerne med en liste over dine ansættelser, uddannelser, kurser mv. i omvendt kronologisk rækkefølge. På den måde har læseren stadig mulighed for at bevare et overblik, som ellers kan være ulempen ved et kompetence CV.